Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych

przekazywanych w związku z korzystaniem z serwisu www.merkurygliwice.pl , który w dalszej części

zwana jest też „Serwisem”. Dostarcza informacji o uprawnieniach, które przysługują̨Użytkownikom w

związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Firma Merkury Grzegorz Grabowski na stronie

internetowej wraz z jej wersją mobilną.

Dokument ten jest wyrazem dbałości o prawa osób korzystających ze strony internetowej

www.merkurygliwice.pl , jak również̇wyrazem przestrzegania przez Spółkę zasad ochrony danych

osobowych oraz staranności w zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników

wraz z informacjami dotyczącymi aktywności w sieci, w szczególności możliwości realizowania przez

Użytkownika przysługujących uprawnień w związku z RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie

Danych) praw.

Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna i w każdej chwili można ją wycofać.

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym portalem Firma Merkury Grzegorz Grabowski siedzibą przy ul.Generała Józefa Sowińskiego 72, 44-121 w Gliwicach, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Gliwice – VII Wydział Gospodarczy

pod numerem REGON 243609922    ; NIP    9691150639

W razie pytań, uwag bądź zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych, Użytkownik

zachęcany jest do skontaktowania się z Administratorem:

• za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie

• mailowo na adres: merkurygliwice@gmail.com

• pisemnie, na adres: 2. Przetwarzane dane oraz cel przetwarzania Firma Merkury Grzegorz Grabowski ul.Generała Józefa Sowińskiego 72, 44-121    Gliwice

Dane zbierane podczas kontaktu przez Formularz kontaktowy

Za pomocą znajdującego się na stronie Formularza kontaktowego Użytkownik ma możliwość

skontaktowania się ze firmą , podając: e-mail, imię i nazwisko, opcjonalnie dane kontaktowe w treści

wiadomości. Dane uzyskane w taki sposób przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu realizowanego przez administratora, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub w innych

sprawach, w których kontaktujesz się z nami mailowo.

Jeśli Użytkownik wyrazi odrębną zgodę podany adres e-mail będzie wykorzystywany przez Firma Merkury Grzegorz Grabowski

również w celu przesyłania Użytkownikowi informacji marketingowych dotyczących usług

oferowanych przez i za pośrednictwem za pomocą środków

komunikacji elektronicznej.

Poza tym za zgodą Użytkownika firma może przetwarzać podany przez Użytkownika numer

telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych przez i za pośrednictwem Firma Merkury Grzegorz Grabowski

przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów

wywołujących.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody Użytkownika informujemy, że zgodę taką

można wycofać w każdym czasie, kontaktując się z firmą za pomocą w/w form kontaktu, tj.

wysyłając informację o wycofaniu zgody na adres merkurygliwice@gmail.com

Dane podawane są̨dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwi kontakt ze strony firmy.

Pozostałe dane

Jeśli Użytkownik poda firmie swoje dane w celu zawarcia umowy, firma będzie przetwarzać te dane

w celu zawarcia umowy i następnie w celu jej wykonania, jeśli do zawarcia umowy dojdzie.

Jeśli Użytkownik skontaktuje się celem dokonania różnych czynności lub uzyskania informacji (np.

złożenia reklamacji) za pomocą Formularza kontaktowego, czy też poczty e- mail, ponownie

wymagane będzie przekazanie firmie danych osobowych celem potwierdzenia tożsamości

i możliwości zwrotnego kontaktu. Dotyczy to tych samych danych osobowych, które wcześniej zostały podane.

Może się jednak zdarzyć, że z uwagi na specyfikę żądania lub prośby, firma będzie musiała

pobrać od Użytkownika jeszcze inne dane. Podanie przez Użytkownika ww. danych nie jest

obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które go

interesuje. Powyżej wymienione dane będą przetwarzane w celu realizacji żądanych przez

Użytkownika czynności lub w celu przekazania mu informacji, o które poprosi – w zależności od tego,

która sytuacja ma miejsce.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, dane zbierane są również w sposób

automatyczny. Są to dane o aktywności Użytkownika w Serwisie, tj. liczba i źródło wizyt w serwisie,

czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystania odesłania czy

numer IP komputera. Spółka nie wykorzystuje tych informacji do identyfikacji Użytkownika. Dane te

występują w postaci plików cookie (więcej o cookies w dalszej treści Polityki).

3. Komu udostępniane lub powierzane są dane?

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Firma Merkury Grzegorz Grabowski

podmiotom świadczący usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych podmiotom trzecim,

Firma Merkury Grzegorz Grabowski wymaga od nich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji

oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi. Firma ma zawarte stosowne

umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, którym udostępnia dane osobowe.

4. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przetwarzane przez

Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej

rezultaty albo zasilą bazę klientów/kontrahentów firmy i będą dalej przetwarzane w celu realizacji

umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.

Dane osobowe wykorzystywane do przesyłania informacji handlowych i marketingowych środkami

komunikacji elektronicznej wysyłamy do momentu wycofania zgody przez osobę.

Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je

w razie potrzeby dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do

momentu przedawnienia tych roszczeń.

5. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Czy dokonywane jest zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

7. Polityka plików cookie/narzędzia.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania

ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Witryna może korzystać z dwóch podstawowych typów plików:

• cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨wówczas trwale usuwane

z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

• cookies trwałe/stał (persistent cookies): są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają

tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie

powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na

pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia

Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookie:

• niezbędne pliki cookie – przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie

podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony

internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

• statystyczne pliki cookie – pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób

różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

• marketingowe pliki cookie – stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach

internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych

użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to

niezbędne do funkcjonowania Serwisu. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie Administrator

potrzebuje zezwolenia użytkownika.

Niezbędne pliki cookies są przetwarzane przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Administratora oraz użytkowników. Pozostałe pliki cookie są przetwarzane na podstawie

wyrażonej przez użytkownika zgody.

Przy wejściu po raz pierwszy do Serwisu https://www.merkurygliwice.pl użytkownikowi ukazuje się

informacja o plikach cookie (u dołu strony). Użytkownik w tym miejscu ma możliwość wyboru na

użycie jakich rodzaje plików cookie wyraża zgodę.

Ponadto użytkownik w dowolnej chwili może wycofać swoją zgodę bądź dowolnie zmienić swoje

preferencje, klikając widget cookie widniejący na każdej stronie (w jej lewym dolnym rogu),

a następnie zmieniając ustawienia w ukazującym się banerze.

Ponadto domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka)

zezwala na obsługę plików cookie na urządzeniu użytkownika, na którym jest uruchomiona.

W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w

tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookie. Kwestie związane z konfiguracją

sposobu obsługi plików cookie znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki

internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookie

mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.

Jak zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej.

Użytkownik może blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Użytkownik może również blokować

pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili może również usunąć zapisane wcześniej pliki

cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez

Użytkownika przeglądarki (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari). Jeżeli jednak

Użytkownik zdecyduje się pozostać na stronie bez wyłączenia ciasteczek, wyraża zgodę na ich

pobieranie.

8. Jakie są prawa Użytkowników?

• Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Automationstechnik Sp. z o. o.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Spółkę zgodnie z prawem przed jej

cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może

jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Spółka

może świadczyć jedynie za zgodą.

• Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego

szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli

Spółka przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Spółka nie będzie miała innej podstawy prawnej do

przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec

przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były

przetwarzane;

2. Wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego

zgodę;

3. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem

zgody, administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest

niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych

osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów

rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Spółki.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych wyłącznie do

ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Użytkownikiem działań, jeżeli zdaniem

Użytkownika, Spółka ma nieprawidłowe dane na temat Użytkownika lub Spółka przetwarza je

bezpodstawnie, lub Użytkownik nie chce, żeby Spółka je usunęła bo są potrzebne do ustalenia,

dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących

przypadkach:

1. Gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich

wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7

dni;

2. Gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik

zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

3. Gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub

wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony

roszczeń;

4. Gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas

potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i

wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane

osobowe Użytkownika.

• Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a

jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

1. Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

2. Uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych

Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu

przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO

oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

3. Uzyskać kopię swoich danych osobowych.

• Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego

danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik,

którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym

przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej

podany na końcu Polityki Prywatności.

• Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a

następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora

bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku

Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest

formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na

przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,

Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w

ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub

liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu

kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania

żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego

danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

9. Jak są zabezpieczane dane osobowe?

Firma Merkury Grzegorz Grabowski posiada odpowiednie środki ochronne, w tym środki fizyczne,

elektroniczne i proceduralne, służące do ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem,

niewłaściwym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem. Przykładowo,

Firma Merkury Grzegorz Grabowski ogranicza dostęp do tych informacji do upoważnionych pracowników i

wykonawców, którzy muszą znać te informacje w ramach swojej pracy, a także do dostawców usług

stron trzecich, którzy mogą przetwarzać dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez

Firma Merkury Grzegorz Grabowski

10. Zmiany Polityki Prywatności

Firma Merkury Grzegorz Grabowski może zmieniać niniejszą politykę prywatności i związane z nią

informacje. Firma Merkury Grzegorz Grabowski zaleca Użytkownikom regularny wgląd w politykę

prywatności w celu pozyskania informacji o wszelkich możliwych wprowadzonych zmianach.

Firma Merkury Grzegorz Grabowski zawsze podaje datę polityki prywatności w celu umożliwienia

Użytkownikom śledzenia zmian. Należy pamiętać, że polityka prywatności służy wyłącznie celom

informacyjnym.

11. Kontakt

W przypadku zapytań dotyczących polityki prywatności Firma Merkury Grzegorz Grabowski , prosimy o

kontakt mailowy pod adresem: merkurygliwice@gmail.com

Dzwoń Teraz! ;-)